Friday, 22 August 2008

เสียใจภายหลัง

เราพูดกับตัวเองอยู่เสมอว่า
ถ้าได้ทำอะไรลงไปแล้ว
จะต้องไม่เสียใจภายหลัง


ทั้งที่ในความจริง
ไม่มีทางเลย ที่เราจะรู้ว่า สิ่งที่ทำลงไปนั้น
มันดี มันถูก 100%


เราโตขึ้น
เราเรียนรู้ เราซึมซับ


รู้ว่า หลายครั้งในชีวิต
เราพลาด เราผิด แม้จะไม่ตั้งใจ


การหลอกตัวเอง
มันทำให้เราลืมไปเท่านั้นเอง


แต่ความเสียใจนั้น มันเก่า
เก่าเกินที่จะมาครุ่นคิดในตอนนี้

..
..
..

วันนี้เราได้บอกกับตัวเองว่า
อย่าเสียใจแบบเดิมก็พอแล้ว